Opbouw behandeling

Opbouw

De opbouw van een behandeling ziet er als volgt uit:
Intake-/kennismakingsgesprek van ongeveer 1 uur
Inschatting van aantal benodigde sessies, advies over keuze voor coaching, psychotherapie of beide
Bij overeenstemming: bepalen van het einddoel en het daaruit voortvloeiende behandelplan
Sessies van 1 uur in de vorm van gesprekken, oefeningen en opdrachten, eens in de 1 à 2 weken.

In de sessies werk je stapsgewijs naar je einddoel toe. Hierbij doorloop je het zogenoemde kenschema: niet kennen – ontkennen – verkennen – erkennen – bekennen – aanvaarden – bewerken – gebruiken. Per persoon verschilt het startpunt. Maar iedereen zal uiteindelijk de kern van zijn probleem kennen. En er van daar uit iets mee doen en het zelfs inzetten. Dat is surfen.