Aanpak

Integratief
Bij de integratieve benadering is de basisgedachte dat gedrag en denken, emoties en lichaam, sociale en spirituele kanten met elkaar zijn verbonden. Ik kijk dan ook naar de mens als totaal en niet alleen naar wat het meest in het oog springt. Dat voorkomt symptoombestrijding en verschuiving van de problemen. Juist door uit te gaan van de hele mens, komen we bij de kern van je probleem. Daarmee ga je dan gericht aan de slag.

Behandeling op maat
Door het integreren van verschillende therapievormen krijg je altijd een behandeling op maat. De sessies worden helemaal afgestemd op jouw behoeften en jouw persoonlijkheid. Je kunt je aandacht volledig richten op die gebieden die voor jou van belang zijn.

Opbouw
De opbouw van een behandeling ziet er als volgt uit:
Intake-/kennismakingsgesprek van ongeveer 1 uur
Inschatting van aantal benodigde sessies, advies over keuze voor coaching, psychotherapie of beide
Bij overeenstemming: bepalen van het einddoel en het daaruit voortvloeiende behandelplan
Sessies van 1 uur in de vorm van gesprekken, oefeningen en opdrachten, eens in de 1 à 2 weken.

In de sessies werk je stapsgewijs naar je einddoel toe. Hierbij doorloop je het zogenoemde kenschema: niet kennen – ontkennen – verkennen – erkennen – bekennen – aanvaarden – bewerken – gebruiken. Per persoon verschilt het startpunt. Maar iedereen zal uiteindelijk de kern van zijn probleem kennen. En er van daar uit iets mee doen en het zelfs inzetten. Dat is surfen.

Sessies
In elke sessie werk je aan bepaalde subdoelen in de verschillende werkgebieden. Deze subdoelen hangen af van jouw einddoel, jouw persoon, jouw ervaringen en natuurlijk van wat er op dat moment bij jou speelt. Zo ga je stap voor stap richting je einddoel.

Enkele voorbeelden van subdoelen:
Fysiek: Ontspannen. Bewustzijn van wat er in je lichaam gebeurt. Luisteren naar je lichaam. Grenzen aanvoelen.
Emotioneel: Voelen wat je voelt. Luisteren naar je gevoel en het nemen zoals het is. Bij jou passende manieren vinden om met je gevoelens om te gaan.
Cognitief (gedachtes en overtuigingen): Inzicht in herkomst en effect van overtuigingen. Overtuigingen loslaten en eventueel vervangen.
Gedrag: Onderzoek van belemmerende gedragspatronen. Oud gedrag afleren, nieuw adequaat gedrag aanleren.
Sociaal: In kaart brengen van je sociale omgeving en onderlinge relaties. Loslaten van ‘verouderde’ patronen en nieuwe patronen creëren.
Transpersoonlijk: Contact maken met je kern. Levensfase afsluiten. Zin vinden in je leven.

Technieken
In mijn praktijk maak ik maak veel gebruik van technieken die de verschillende gebieden overstijgen. Dit doe ik omdat deze gebieden naar mijn idee samen een geheel vormen. Een voorbeeld hiervan zijn imaginatietechnieken, waarbij je op zowel fysiek, emotioneel, cognitief als gedragsniveau werkt. Ook maak ik gebruik van technieken vanuit Mindfulness en doe ik (emotioneel) lichaamswerk. In veel trajecten werk ik ook systemisch (familie-opstellingen).

Kortdurend
Het uitgangspunt is een kortdurende behandeling. Dit is haalbaar doordat we het probleemgebied en de doelen duidelijk afbakenen. Een actieve opstelling helpt verder om het proces te versnellen. Het aantal sessies varieert meestal van 5 tot 15, waarbij jouw tempo leidend is.

Engels
Het is mogelijk om tijdens de sessie Engels te spreken.

Links
Phoenix Opleidingen
Nederlandse Academie voor Psychotherapie
Therapeutvinden.nl