Kosten

Kosten
De kosten per sessie (en voor de intake) bedragen € 97,50. Als je aanvullend verzekerd bent, kun je waarschijnlijk een deel van deze kosten vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van je verzekeraar. Een verwijzing van de huisarts naar een psycholoog of psychotherapeut is niet nodig. Je krijgt de kosten rechtstreeks van de verzekeraar terug. Bij no-show of annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de kosten in rekening gebracht.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT). De VIT maakt afspraken met verzekeraars over vergoedingen. Daarnaast ben ik lid van de koepelvereniging RBCZ. Beide verenigingen houden zich onder meer bezig met de kwaliteitsbewaking en hebben een klacht- en tuchtcollege waar cliënten terecht kunnen met eventuele klachten.