Vanaf maandag 28 september organiseer ik avonden voor (familie-)opstellingen in De Pionier in Utrecht.

Wat is een (familie-)opstelling? Een opstelling is een methode die als doel heeft dat je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een familie- of ander systeem waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent.

Waarom werken met opstellingen?  Elke bewust gestuurde verandering begint met kijken naar wat er is en wat nodig is. Dat kun je doen met een vast oordeel, of met een blik die onbekende mogelijkheden toestaat. Je kunt afgaan op wat concreet zichtbaar is, of je kunt ook de ‘diepere lagen’ in je blikveld meenemen. Het is net voor welke diepgang je kiest. Steeds vaker wordt de methodiek systeemopstellingen (familieopstellingen, organisatieopstellingen, loopbaanopstellingen etc.) ingezet. Zo komt de verborgen dynamiek aan de oppervlakte die gewenste ontwikkelingen tegenhoudt.

Hoe werkt een opstelling? De vraag van de inbrenger wordt uitgebeeld met behulp van personen, ook wel stand-ins genoemd. Wat er dan feitelijk opgesteld wordt is het beeld van wat er zich ‘onbewust’ afspeelt. Het bijzondere is dat aan de opgestelde plaatsvervangers zich dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen openbaren, als die van de oorspronkelijke elementen. Zo ontstaat er inzicht in de verborgen dynamiek van het systeem.

Resultaten. Een opstelling geeft vaak onverwachte beelden en inzichten. Opstellingen tonen vaak, zonder woorden, onverbloemd een werkelijkheid die misschien tot dan toe nog niet bewust was of nog achter de horizon lag. Vaak werken de beelden nog lang door. Hoewel de interventies in principe oplossingsgericht zijn, worden soms patstellingen en doodlopende wegen pijnlijk duidelijk. Interventies binnen een opstelling bewerkstelligen een nieuw perspectief. Er ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering.?

Voor wie?
Cliënten kunnen zich inschrijven voor een opstellingen-avond. Als er plek is kunnen ook introducés zich aanmelden na overleg met mij.

Waar?
In De Pionier, Grebbeberglaan 15, 3527 VX in Utrecht.

Wanneer?
Op maandag 28 september van 19 tot ongeveer 22 uur.
Daarna regelmatig, afgestemd op de behoefte.

Kosten
De kosten bedragen 95 euro inclusief btw.

Spread the word. Share this post!